Slow-N 21

Nitrifikasyon İnhibitörülü Amonyum Azotu

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Amonyum Azotu (NH4-N)%20.5
Dicyandiamide Nitrogen%0.5

 

SLOW - N21, %21 oranında Amonyum (NH4-N) azotu içeren, bileşiminde bulunan Disiyandiamid Azot inhibitörü sayesinde toprak sıcaklığı ve pH’ya bağlı olarak Amonyum Azotunun (NH4-N) nitrifikasyonunu geciktirerek Azot’un (N) gaz ve yıkanma şeklinde kayıplarını engelleyen özel bir gübredir.

SLOW - N21, Nitrifikasyonun geciktirilmesiyle, bitki bünyesindeki nitrat miktarı azaltılır, meyvelerin, sebzelerin ve hububatların besin kalitesi ve depolanma ömürleri artar. Bitkiyi sürekli besler Nitrifikasyon inhibitörlerinin kullanmanın amacı toprakta Katyon Değişim Kapasitesine göre amonyum formundayken tutunabilen azotu, amonyum formunda daha uzun süre muhafaza ederek yıkanmasını azaltmaktadır.