Azone

Azotlu Gübre Çözeltisi

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Toplam Azot (N)%18
Üre Azotu (N)  %18