K-Phos 500

Pk Gübre Çözeltisi 0-20-20

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK  (w/w)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)%20

 

Birden fazla etki mekanizmasına sahiptir. 

Uzun süre etkilidir fakat bitki ve çevreye zararsızdır.

Toksik rezidü bırakmaz. 

Bitkinin doğal bağışıklık sistemini aktive eder. 

Yararlı organizmalar için zararsızdır.

İnsanlar ve çevre için son derece güvenilirdir. Kök sistemini iyileştirir, meyve gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlar. Bitkilerin küf ve fitoftora gibi hastalıklara karşı phytoalexinlerin sentezlemesini sağlayarak patojenlere karşı direnç mekanizmalarını teşvik eder.